Regler
1.---> Du måste följa svensk lag när du använder Karlstabo.se . Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda Karlstabo.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt smeknamn raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse. Du har ingen rätt att använda Karlstabo.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt. Vid sådan förseelse kan Karlstabo.se yrka på skadestånd. Du får inte använda Karlstabo.se som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev. Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation. Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter. Alla försök till datorintrång i Karlstabo.ses system polisanmäls. Missbruk av Karlstabo.ses tjänster/funktioner är absolut förbjudet, som t.ex. gästboksspam. Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda. Ditt lösenord är din nyckel till Karlstabo.se och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton eller att infon inte är personligt.

2.---> Lagar Självklart gäller alla lagar, men vissa kan uppfattas som mer aktuella (se nedan). Lagen (1960:729) om upphovsrätt Brottsbalken 1962:700 uppvigling Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring Brottsbalken 1962:700 olaga hot Brottsbalken 1962:700 ofredande Brottsbalken 1962:700 ärekränkning Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild Brottsbalken 1962:700 pornografisk text Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott För att söka bland alla lagar, läs i Rixlex

3.---> Rättigheter du ger oss Karlstabo.se har rättighet ändra i dina uppgifter om vi anser olämplig eller felaktiga uppgifter inskrivna (det gäller naturligtvis inte dagböcker). För att se till att det inte förekommer trakasserier, pornografi, mobbing och andra olagliga eller ej önskvärda aktiviteter kommer våra anställda att ha full tillgång till ditt konto för att undersöka eventuella klagomål och anmälningar. Karlstabo.se har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via Karlstabo.se s funktioner. Dessa kan vara vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor. Användaren har rätt att tacka nej till kommersiella budskap. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Karlstabo.se . Karlstabo.se har rättighet att sälja resultaten i röstnings-funktioner statistiskt nedbrutet. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till smeknamn, e-mailadresser, adresser eller annat som kan utnyttjas för spamming eller liknande. Karlstabo.se har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar.

4.---> Karlstabo.se utnyttjar s.k. cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Karlstabo.se . Informationen används bland annat till; att verifiera påloggning. att automatiskt fylla i diverse formulärfält för användaren vid återbesök till Karlstabo.se . att kontrollera om användaren svarat på frågor av engångskaraktär. att hålla en demografisk användarprofil som kan användas för riktade erbjudanden. Cookies definieras som ett paket information vilket lagras på användarens dator för att sedan hämtas upp av servern nästa gång användaren besöker siten. En cookie består i praktiken bara av text. Om man inte vill finnas i Karlstabo.se:s register har man möjlighet att välja att inte fylla i uppgifter som är direkt knutna till den fysiska personen, adress, eller telefonnummer. Karlstabo.se kommer inte att sälja dina användaruppgifter, som t.ex. e-mailadresser.

5.---> bilder som tas bort Bilden föreställer ingenting. Bilden innehåller tekniska fel, som t.ex en bred vit ram. Någon annan har copyrighten. (Gäller bl a bilder på rockstjärnor och Tecknade figurer.) Bilden innehåller, föreställer eller liknar en symbol, ett föremål eller en handling som inte får förekomma i reklam eller är föremål för begränsningar enligt svensk lag eller internationella fördrag som svenska regeringen har skrivit under. T.ex. förtryck, vapen, våld, tobak, alkohol, narkotika, nakenhet, pornografi eller något annat olagligt. Bilden domineras av clip-art, logotyper, klubbemblem, nationsflaggor, religiösa eller politiska symboler. Observera att det är brott mot lagen om upphovsrätt att lägga in t.ex. en rock- eller idrottsstjärna utan upphovsmannens godkännande.

6.---> Ändrade villkor Karlstabo.se har alltid rätt att ändra de allmäna villkoren på Karlstabo.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på register sidan för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Karlstabo.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Karlstabo.se kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Karlstabo.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från Karlstabo.se genom att skicka ett email till info@Karlstabo.se.se.

7.---> Övrigt Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du lägger in på Karlstabo.se offentliga för andra användare. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här på Karlstabo.se, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt. Karlstabo.se är ansvarig för denna tjänst.