Information

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

 

Den här informationen syftar till att förklara hur Karlstabo hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till våran kontaktsida.

Ändamål

Karlstabo använder de uppgifter du lämnar till oss för att kunna hantera kontakter mellan dig och våra medlemmar.

Lagringstid

Karlstabo kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna som gäller för GDPR

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas.  

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Vi skulle dock önska höra från dig först om det är något vi bör förbättra!