Information

Medlemskapet är gratis!


        1.--->
        Du måste följa svensk lag när du använder karlstabo.
        Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat
        material är förbjudet på hela sajten. Du får inte
        använda karlstabo för olagliga aktiviteter eller för
        distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas
        som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning,
        kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan
        ditt smeknamn raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli
        polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt
        innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som
        gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna
        förseelse. 
        Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
        Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade
        filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till
        pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
        Alla försök till datorintrång i Karlstabos system
        polisanmäls.
        Missbruk av Karlstabos tjänster/funktioner är absolut
        förbjudet, som t.ex. spam.
        Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda mer än i egenskapad grupp.
        Ditt lösenord är din nyckel till karlstabo och du ansvarar
        för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.
        Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen
        eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller
        om du har flera konton eller att infon inte är personligt.

        2.--->
        Lagar
        Självklart gäller alla lagar, men vissa kan uppfattas som mer
        aktuella (se nedan).
        Lagen (1960:729) om upphovsrätt
        Brottsbalken 1962:700 uppvigling
        Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
        Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
        Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
        Brottsbalken 1962:700 olaga hot
        Brottsbalken 1962:700 ofredande
        Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
        Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
        Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
        Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott
        För att söka bland alla lagar, läs i Rixlex
     
        3.--->
        Rättigheter du ger oss
        karlstabo har rättighet ändra i dina uppgifter om vi anser
        olämplig eller felaktiga uppgifter inskrivna.
        För att se till att det inte förekommer trakasserier, pornografi,
        mobbing och andra olagliga eller ej önskvärda aktiviteter kommer
        våra anställda att ha full tillgång till ditt konto
        för att undersöka eventuella klagomål och anmälningar. (detta gäller ej ditt lösenord)
        karlstabo har rätt att skicka information samt kommersiella
        budskap till användarna via karlstabos funktioner. Dessa kan
        vara vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor.
        Användaren har rätt att tacka nej till kommersiella budskap.
        Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan
        alltid att ske via karlstabo. karlstabo har rättighet
        att sälja resultaten i röstnings-funktioner statistiskt nedbrutet.
        Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer
        och det leder inte till smeknamn, e-mailadresser, adresser eller annat
        som kan utnyttjas för spamming eller liknande.
        karlstabo har för avsikt att följa god sed vad det gäller
        marknadsföring och marknadsundersökningar.
     
        4.--->
        karlstabo utnyttjar s.k. cookies för att hålla information
        om enskilda användares aktiviteter på karlstabo. Informationen
        används bland annat till;
        att verifiera påloggning.
        att automatiskt fylla i diverse formulärfält för användaren
        vid återbesök till karlstabo.
        att kontrollera om användaren svarat på frågor av engångskaraktär.
        att hålla en demografisk användarprofil som kan användas
        för riktade erbjudanden.
        Cookies definieras som ett paket information vilket lagras på användarens
        dator för att sedan hämtas upp av servern nästa gång
        användaren besöker siten. En cookie består i praktiken
        bara av text. 
        Karlstabo kommer inte att sälja dina användaruppgifter,
        som t.ex. e-mailadresser.
     
        5.--->
        bilder som tas bort
        Bilden föreställer ingenting.
        Bilden innehåller tekniska fel, som t.ex en bred vit ram.
        Någon annan har copyrighten. (Gäller bl a bilder på rockstjärnor
        och Tecknade figurer.)
        Bilden innehåller, föreställer eller liknar en symbol,
        ett föremål eller en handling som inte får förekomma
        i reklam eller är föremål för begränsningar
        enligt svensk lag eller internationella fördrag som svenska regeringen
        har skrivit under. T.ex. förtryck, vapen, våld, tobak, alkohol,
        narkotika, nakenhet, pornografi eller något annat olagligt.
        Bilden domineras av clip-art, logotyper, klubbemblem, nationsflaggor,
        religiösa eller politiska symboler.
        Observera att det är brott mot lagen om upphovsrätt att lägga
        in t.ex. en rock- eller idrottsstjärna utan upphovsmannens godkännande. </p>
     
        6.--->
      Ändrade villkor
        Karlstabo har alltid rätt att ändra de allmäna villkoren
        på Karlstabo om detta behövs för att efterleva lag
        och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på register sidan för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är
        av sådan karaktär att användandet av Karlstabo förändras
        på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna.
        Karlstabo kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex.
        e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Karlstabo
        anses användaren ha godkänt förändrade regler och
        villkor. Om användare vill avsluta medlemsskapet har användaren
        möjlighet att avregistrera sig från Karlstabo genom att
        skicka ett email till daniel@karlstabo.se. </p>
     
        7.--->
      Övrigt
        Som du säkert redan förstått blir meddelanden som du
        lägger in på Karlstabo offentliga för andra användare.
        Vi gör vårt bästa för att du ska trivas här
        på Karlstabo, men kan tyvärr inte garantera att allt
        alltid fungerar perfekt.
        Karlstabo är ansvarig för denna tjänst.